Dopis předsedy celostátního KČT


Milí turističtí přátelé z našich oblastí a odborů KČT,

dovolte mi, abych vás pozdravil s novým rokem 2024 a popřál především hodně zdraví, štěstí a ať se nám rok 2024 vydaří i z hlediska turistického.

Začátkem roku nás čeká tradiční rituál a to registrace na rok 2024 v našem spolku. V r. 2024 v registraci k žádné zásadní změně nedochází. V rámci zefektivnění a modernizace naší vnitřní komunikace bych vás ale chtěl požádat o registraci co možná nejvíce v rámci elektronického průkazu. V loňském roce se to podařilo ca 6 tisícům z nás. Zkusme tento počet letos výrazně navýšit.

Nově budete mít v elektronickém průkazu zapsánu i kvalifikaci a to jak cvičitelskou, tak i lektorskou a značkařskou. Také vám přímo budou chodit do mobilu aktuální zprávy z KČT a v neposlední řadě některé výhody členství mohou být v r. 2024 již jen v rámci elektronického průkazu.

ÚV KČT na svém posledním zasedání schválil za povinný údaj v databázi e-mailovou adresu. Pokud ji vlastníte a nemáte ji zadánu v databázi KČT, poskytněte ji prosím svému správci databáze. Všem, kteří ji budou mít letos v databázi, bude elektronický průkaz zaslán automaticky. Pak bude jen na vás, zda si elektronický průkaz aktivujete. Samozřejmě můžete mít současně i stávající plastový průkaz, ke kterému letos bude opět přelepka.

Ti z vás, kteří nepoužíváte e-mail nebo nemáte \\\"chytrý telefon\\\" s možností používat na něm e-mail, používejte nadále plastový průkaz. I vás si jako členů KČT velmi vážíme a respektujeme vaše případné i jiné důvody k nepoužívaní elektronických průkazů.

Děkuji vám za pochopení a těším se na další spolupráci.

Váš

Jiří Homolka
předseda KČT

Jízdenky dopravy Ústeckého kraje - DÚK


DÚK nabízí výhodné jednodenní síťové jízdenky, které platí celý den až do 4hodin druhého dne na všechny dopravní prostředky DÚK (vlaky, autobusy, lodě ...) a na většinu MHD v Ústeckém kraji.
 • Jedna osoba 18 až 64 let - 140 Kč
 • Dítě, student, osoba od 65 let - 35 Kč
 • Dospělý plus 2 děti - 170 Kč
 • 2 dospělí plus 4 děti - 240 Kč
 • 5 osob bez určení věku - 360 Kč


  Společná jízdenka ČD


  Skupinové jízdenky se mohou koupit už od 2 do 19 osob.
  Prvníplatí plnou flexijízdenku, druhý má 25% slevu a každý další 40% slevu.
  Skupina 20 a více osob:
  Sleva je 50%.
 • předem objednat cestu na internetu
 • předem objednat cestu u pokladní přepážky
 • předem objednat cestu telefonicky na čísle 221 111 122
  Více na stránkách ČD.

  Jízdenka Labe - Elbe


  Jízdenka pro Ústecký kraj a příhraničí Saska. Labe - Elbe

  Předplatné časopisu Turista


  Vážení členové Klubu českých turistů,
  informace o zvýhodněném předplatném časopisu byly zveřejněny v Turistovi č. 8-9/2020 – strany 6-7, zopakovány byly v Turistovi č.11/2020 – str. 6. Protože poslední tři týdny roste počet vašich dotazů týkajících se zvýhodněného předplatného klubového časopisu Turista, posíláme informace o předplatném na rok 2021 znovu s tímto upřesněním.
  S Vedením Klubu bylo v květnu a v červnu domluveno a Vedením odsouhlaseno, že zvýhodněné celoroční předplatné časopisu Turista na rok 2021 pro členy KČT bude činit 400 Kč. Tato zvýhodněná cena platí pro všechny členy KČT při objednání a uhrazení předplatného časopisu do 15. ledna 2021. Rozhodující pro přiznání zvýhodněného předplatného je datum úhrady předplatného na účet Lidé&Hory, s.r.o. Účet pro předplatné je veden u banky Fio banka a.s., č.ú. je 2500449698/2010. Nárok na zvýhodněné předplatné má každý člen Klubu s platnou průkazkou. Předplatné časopisu Turista na rok 2021 mohou objednávat jednotlivci, odbory KČT, výjimečně oblasti KČT nebo Ústřední sekretariát KČT.
  V případě úhrady celoročního předplatného časopisu Turista po 15. lednu 2021 je cena celoročního předplatného 435 Kč.
  Celoroční předplatné pro ročník 2021 platí pro období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
  Bonus pro každého, kdo si zaplatí celoroční předplatné – sleva 12 % při nákupu jakékoliv mapy, knihy, průvodce, obrazové publikace atd. v prodejně MAPIS, Praha 5. Bonus je možné uplatnit při osobní návštěvě, telefonicky nebo mailem.
  Na základě dotazů z několika odborů doplňuji jeden moment, který byl rovněž součástí zmíněných květnových a červnových domluv. Všichni víme, že výroční členské schůze mnoha odborů nebo oblastí probíhají až v únoru nebo v březnu. Termín o úhradě zvýhodněného celoročního předplatného do 15. ledna 2021 znamená, že u mnoha odborů musí objednání i úhrada proběhnout před výročními členskými schůzemi a tedy před vybíráním členských příspěvků KČT na rok 2021.
  Ze zmíněných informací a uvedených domluv rovněž nutně vyplývá, že všichni ti členové KČT, kteří provedou úhradu předplatného před výročními členskými schůzemi odborů nebo oblastí tj. odděleně od platby členských příspěvků, platí členské příspěvky KČT pouze ve výši základního členství.
  Objednání celoročního předplatného můžete provádět jako dosud tj. zasláním vyplněného formuláře Hromadná objednávka (excel-tabulka) mailem na adresu turista@lideahory.cz. Pro usnadnění procesu objednání celoročního předplatného jsme již před dvěma roky zprovoznili a zpřístupnili jednoduchý on-line systém, který je denně v provozu 24 hodin a který je dobře dostupný na webových stránkách časopisu Turista www.casopisturista.cz (prolink na https://predplatne.lideahory.cz/predplatne/). Systém je velmi jednoduchý a vyžaduje jen vyplnění několika základních informací o objednateli (jméno a příjmení, název a číslo odboru KČT a adresu předplatitele nebo odběratele, na kterou se bude časopis posílat). Systém vystaví objednávku a po jejím potvrzení vystaví i fakturu s údaji o úhradě. Pomocí tohoto systému je možné a vhodné objednávání předplatného jak pro předplatitele – jednotlivce, tak také hromadné objednávání předplatného pro všechny členy odboru nebo členy oblasti.
  Věřím, že toto vysvětlení srozumitelně doplňuje informace, které jste dostali po linii vedoucích oblastí a odborů.
  Současně mi dovolte, abych využil této příležitosti k následující výzvě.
  Zhotovitel a vydavatel časopisu Turista hledá pro budoucí spolupráci aktivní fotografy. Rádi bychom rozšířili tým našich spolupracovníků o ty z vás, kteří se věnují fotografii naší krajiny nebo našich hor a také aktivnímu pohybu v přírodě. Vybrané a v časopise Turista zveřejňované fotografie jsou honorovány. Nabídky zasílejte na adresu turista@lideahory.cz.
  Budeme se těšit na spolupráci i komunikaci

  Ladislav Jirásko
  Zhotovitel/vydavatel časopisu Turista


  Hlášení o úrazu


  Úrazové pojištění
  Od 1. února 2019 je úrazové pojištění KČT opět prostřednictvím ČOV u Pojišťovny VZP, která je dceřinou společností Všeobecné zdravotní pojišťovny.
  Pojistná smlouva má číslo 131 000 1770.
  Více na www stránkách KČT úrazové pojištění KČT.
  Oznámení pojistné události se zasílá prostřednictvím formuláře pojišťovny, ve kterém pojištěná (zraněná) osoba vyplní všechny požadované údaje. Na zadní straně formuláře do okénka „Doplňující poznámky“ potvrdí předseda odboru KČT, že se jednalo o organizovanou akci nebo o turistické značení. K takto vyplněnému formuláři přiloží pojištěná osoba kopie všech lékařských zpráv a celý elaborát zašle poštou na ústředí KČT. Oznámení pojistné události se zasílá v originálu poštou, nelze je poslat e-mailem.
  Ústředí KČT potvrdí (na druhé straně v rubrice Doplňující poznámky), že poškozená osoba byla rovněž pojištěnou osobou a k úrazu došlo při pojištěné činnosti. Dále všechny doklady předá pojišťovně.

  Vyplněný formulář (nezapomeňte na podpis pojištěného – tedy zraněného) a kopie zpráv zašlete poštou k nám na ústředí, aby se mohl potvrdit a předat pojišťovně.
  Jinak pro Vaši informaci – toto pojištění se vztahuje nejen na členy KČT, ale také na nečleny, kteří se účastní organizované akce.

  Zde je příslušný formulář pro pojišťovnu.
  A zde jsou podmínky pojištění.

 • © Ondřej Kunc 2006 - 2024