Detail akce "Výroční členská schůze"

Vedoucí akce: výbor - Termín konání: 23.01. 2024

SCHŮZE SE KONÁ V ÚTERÝ
23. LEDNA 2024 OD 18.00 HOD.
Škola bude otevřena mezi 17:45 a 18:05 hod!
Speciální škola Most ul. J. Palacha 1534 (u Ivky Jelínkové)

PROGRAM: 1. Zahájení
2. Volba mandátové komise
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva o činnosti odboru v roce 2023
5. Zpráva o hospodaření odboru v roce 2023
6. Revizní zpráva
7. Plán činnosti na rok 2024
8. Návrh rozpočtu na rok 2024
9. Členské příspěvky
10. Volba výboru
11. Volba delegátů na jarní aktiv
12. Diskuse
13. Zpráva mandátové komise
14. Zpráva návrhové komise a usnesení
15. Závěr

V průběhu výroční schůze se budou vybírat členské příspěvky na rok 2024 (je možné je zaslat i na účet) - jsou stejné jako na rok 2023 (viz záložka O nás), rozdávat turistický kalendář a prodávat vstupenky na ples.
Důležité upozornění: Pokud nebude uhrazen členský příspěvek do 31. 1., tak je bohužel členství od 1. 2. ukončeno. Platba příspěvků je možná i bezhotovostně na účet
č. 107-8879450227/0100. Při platbě na účet uveďte do zprávy pro příjemce Vaše jméno. Platby na účet musí být uskutečněny do 31. 1. 2024 !!!

© Ondřej Kunc 2006 - 2024