Detail akce "Výroční schůze"

Vedoucí akce: výbor - Termín konání: 12.01. 2011

POZVÁNKA

NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

KČT LOKOMOTIVA MOST

KTERÁ SE KONÁ VE STŘEDU

12. LEDNA 2011 OD 18.00 HOD
V CVČ MOST V UČEBNĚ Č. 3

PROGRAM :
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise
3. Volba návrhové komise
4. Zpráva o činnosti oddílu v roce 2010
5. Zpráva o hospodaření oddílu v roce 2010
6. Revizní zpráva
7. Plán činnosti na rok 2011
8. Návrh rozpočtu na rok 2011
9. Pozvánka na akci z Klínů do Klínů
10. Členské příspěvky
11. Volba delegátů na jarní aktiv
12. Diskuse
13. Zpráva mandátové komise
14. Zpráva návrhové komise a usnesení
15. Závěr

V průběhu výroční schůze se budou vybírat členské příspěvky na rok 2011.

Členské příspěvky na rok 2011
dospělí 290
junioři a senioři 170
RZ - 2 dospělí, 2 děti 740
RZ - 2 dospělí, 1 dítě 670
RZ - 1 dospělý, 2 děti 630
RZ - 2 dospělí, 3 děti 810
Pojištěnci OZP slevu na příspěvcích NEMAJÍ, pojišťovna neuzavřela smlouvu s KČT.

Bude pro vás připraveno občerstvení a promítání fotografií z akcí roku 2010 a k nahlédnutí kronika.
Děkujeme za vaši hojnou účast a těšíme se na vás.

Výbor KČT Lokomotiva Most


© Ondřej Kunc 2006 - 2024