Jízdenka Labe - Elbe


Jízdenka pro Ústecký kraj a příhraničí Saska. Labe - Elbe

České dráhy nabízejí na internetu slevy, které jinde nenajdete. Ušetřit můžete i stokoruny na jediné trase


Článek - Lidovky.cz

Hlášení o úrazu


Úrazové pojištění
Od 1. února 2019 je úrazové pojištění KČT opět prostřednictvím ČOV u Pojišťovny VZP, která je dceřinou společností Všeobecné zdravotní pojišťovny.
Pojistná smlouva má číslo 131 000 1770.
Více na www stránkách KČT úrazové pojištění KČT.
Oznámení pojistné události se zasílá prostřednictvím formuláře pojišťovny, ve kterém pojištěná (zraněná) osoba vyplní všechny požadované údaje. Na zadní straně formuláře do okénka „Doplňující poznámky“ potvrdí předseda odboru KČT, že se jednalo o organizovanou akci nebo o turistické značení. K takto vyplněnému formuláři přiloží pojištěná osoba kopie všech lékařských zpráv a celý elaborát zašle poštou na ústředí KČT. Oznámení pojistné události se zasílá v originálu poštou, nelze je poslat e-mailem.
Ústředí KČT potvrdí (na druhé straně v rubrice Doplňující poznámky), že poškozená osoba byla rovněž pojištěnou osobou a k úrazu došlo při pojištěné činnosti. Dále všechny doklady předá pojišťovně.

Vyplněný formulář (nezapomeňte na podpis pojištěného – tedy zraněného) a kopie zpráv zašlete poštou k nám na ústředí, aby se mohl potvrdit a předat pojišťovně.
Jinak pro Vaši informaci – toto pojištění se vztahuje nejen na členy KČT, ale také na nečleny, kteří se účastní organizované akce.

Zde je příslušný formulář pro pojišťovnu.
A zde jsou podmínky pojištění.

Společná jízdenka ČD


Skupinové jízdenky se dají objednat pro více jak 6 osob předem. Je možné jízdenky i vrátit.
Skupina 6 a více osob:
  • předem objednat cestu na internetu
  • předem objednat cestu u pokladní přepážky
  • předem objednat cestu telefonicky na čísle 221 111 122
    Více na stránkách ČD.  • © Ondřej Kunc 2006 - 2020

    Tento web sponzoruje CZOL media interactive s.r.o., poskytovatel komplexních reklamních služeb.