Detail akce "Výroční členská schůze"

Vedoucí akce: výbor - Termín konání: 13.01. 2010

CVČ učebna č.3 v 18:00 hod.

Více najdete v pozvánce ve formátu PDF.

Na schůzi se budou platit příspěvky na rok 2010. Výše příspěvků je stejná jako v roce 2009.

Prijďte všichni!!!!

výbor KČT


© Ondřej Kunc 2006 - 2024